Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Perheliikuntakeskus Hippa Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Perheliikuntakeskus Hippa Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös osoitteessa Perheliikuntakeskus Hippa Oy, Vestonkulma 2, 33580 Tampere. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Perheliikuntakeskus Hippa Oy:n henkilöstöön. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Perheliikuntakeskus Hippa Oy, Vestonkulma 2, 33580 Tampere.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Perheliikuntakeskus Hippa Oy (y-tunnus: 2523259-6)
Vestonkulma 2
33580 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marika Hillberg
Puhelin: +358 50 40 191 87
Sähköposti: marika@hippa.fi

REKISTERIN NIMI

Perheliikuntakeskus Hipan asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on liittynyt Perheliikuntakeskus Hipan asiakkaaksi.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Perheliikuntakeskus Hipan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden kävijätietojen seuranta. Tietoja voidaan käyttää Perheliikuntakeskus Hipan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Perheliikuntakeskus Hipan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
Perheliikuntakeskus Hipalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. sähköpostiosoitteita suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Perheliikuntakeskus Hipan henkilöstölle, lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteesen: info@hippa.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•    Asianosaisten henkilöiden etu- ja sukunimet
•    Sähköpostiosoite
•    Postiosoite
•    Puhelinnumero
•    Tiedot varatusta tuntipaikasta
•    Tiedot maksusuorituksen tilasta

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Perheliikuntakeskus Hipan ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää valtuutusta rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä.